Vodní  svět

Vodní svět...

Bez vody se nedá žít a kdyby před lety někdo řekl, že budeme vodu kupovat,každý by se mu vysmál.
Stojatá a nebo tekoucí, každá je jiná a v každé žije velice vybrané společenstvo,kde každá rostlina,každý živočich má svoje místo,každý z nich plní určenou životní funkci na které jsou závislí ostatní a každý je součástí biotopu,toho velkého navzájem propojeného společenství vodních rostlin a živočichů.Aby byl ve vodě život, musí v něm růst vodní rostliny.Jejich složení se nápadně mění od hlubších vod ke břehům a dále k potokům a mokřinám.V našich vodách se vyskytuje několik nepřehlednutelných rostlin, jako rákos obecný,orobinec,( který nenechají děti nikdy na pokoji a s jeho doutníky se setkal snad každý z nás), 

   

vzácnější voňavý puškvorec dovezený z Indie,mor kanadský,rdest kadeřavý ,stulík,lokušník vodní .Zvlášť kanadský mor dovezený k nám v polovině 19. století jako okrasná rostlina, se rozrostl tak, že vytlačuje naši vodní flóru a pro rybáře je to silně problematická rostlina.Jeho několik metrů dlouhé lodyhy mají údajně na svědomí utonutí několika slabších plavců.
Když se procházíme přírodou a kolem proletí šídlo nebo vážka můžeme si být jisti přítomností vodní plochy.Vývoj tohoto ( a dalšího) hmyzu je úzce spjat s vodou.Vážku a šídla od šidélka rozeznáme snadno složením křídel.Vážka i šídlo má křidélka vždy rozložena ,jsou mohutnější a méně barevnější.Všechny jmenované kladou vajíčka pod vodní hladinu ,kde se z nich po vylíhnutí stávají dravé a velmi žravé larvy.Jejich maska je při zvětšení opravdu strašidelná .Požíraji rybí potěr, pulce i samy sebe navzájem.Mají výborné krytí a ve vodě je objevíme jen když se pohybují.Larvy se několikrát svlékají a poté vylezou na vodní rostlinu,kde se uchytí jako nymfy a začne proměna v krásný a opět dravý hmyz .
Další vodní tvorové z říše hmyzu jsou krásní potápníci.Nutně ke svému životu potřebují vzduch a proto je vidíme u hladiny nabírat pod krovky zásobu na dýcháni pod hladinou.Jsou to také dravci a umějí dobře létat.
Podobní,ale větší jsou černí brouci vodomilové, kteří jsou mírumilovní a dýchají pomocí kanálku vytvořeného pomocí tykadel.Další jim podobný hmyz je znakoplavka obecná,velmi výkonný dravec a vlastní zkušenost je taková, že mě tento hajzlík kousnul s efektem sršně.Nesahat. Nesmím zapomenout na vírníky ,jejich krásný klouzavý pohyb známe všichni,ale málokdo ví, že má dvě funkce očí a to na dívání pod hladinu i nad sebou a proto je stále ve střehu a najde se málo z nás komu se podařilo ho chytit.Další podvodní hmyz komáři a jepice,komáři se líhnou několikrát do roka a stačí jim k tomu i louže. Po vylíhnutí se jejich život rozdělí ,samečci se věnují rostlinné stravě a samičky nám. Zato jepice se svým vývojovým stádiem to má těžší.Trvá několik let a spěje k tomu ,že když opustí vodní hladinu ,spáří se a následně hynou. Zmínil jsem se jen o větším vodním hmyzu ,ale ten drobnější na ten nemám místo na webu,ještě snad chrostíci ,larvy jsou zabaleny ve svých dřívkách a u nás jsou ke spatření na přítoku přehrady,je velmi dobrý indikátor kvality vody. Ukážu několik fotek.

Přerod nymfy ve vážku je neuvěřitelná věc,jak všechny ty slaboučké nožky z toho dostane ven.

 

Poslední 2 fotky jsou  realitou přírodních zákonu,dravec chytá dravce a za několik okamžiků je konec.

 
    

Šidélko,jepice ,larva vážky a dole další vážka a znakoplavka obecná.

 

    

  

        

 

          

                               

                                          

Obrázek kanadského moru , lakušníku , okřehku (Lemna minor)a bruslařky obecné ,znakoplavky a několik vážek.

T_cristatus čolek velký

 

K vodě samozřejmě patří i žáby ,mloci a čolci.

Všechny druhy jsou chráněné . Nejznámější a lidem neprávem opovrhovaná žába je ropucha obecná(Bufo bufo). Sežere za rok spoustu hmyzu díky svému lepivému jazyku,který vystřeluje proti kořisti.Samečků je mnohonásobně více než samiček a tak vzniká pří páření bitva o to kdo se uplatní .Většinou vítězí silnější jedinci. Snáší 2000-5000 vajec .Žijí většinou mimo vodu ve vlhkém prostředí a vydrží i dost těžké přírodní rozmary .Další velice známá žabka je skokan hnědý (Rano temporaria linaeus).Skokanů je více druhů a ty nejznámější si přiblížíme tímto druhem.Žije ve vlhkém prostředí a při páření se vrací vždy do místa svého rodiště .Samcům všech druhů skokanů se v době rozmnožování tvoří na předních nohách tzv. palcové mozoly, jimiž se přidržují samice. V úspěšném případě uchopí sameček samičku, pak skočí na její záda a pevně se k ní přitiskne. Obě žáby zůstanou v této pozici až do té doby, než samice naklade vejce a sameček je oplodní. Živí se pavouky ,slimáky , brouky a červy.Má spoustu nepřátel,protože na rozdíl od ropuchy nemá žádnou ochranu a tak je častou potravou lišek,tchořů, ježků a sov.Také člověk je jejich nepřítel, třeba jen tím že je pojídají ve velkém množství frantíci a nebo jsou často použiváni k laboratorním pokusům.Jeho příbuzný nám známý skokan zelený tráví život ve vodě.Nejkrásnější a nejhlasitější je rosnička zelená(Hyla arborea).Jeto jediný zástupce v Evropě z 200 druhů teto žabky.Většinu života tráví na stromech a pomocí barvoměny se dokáže přispůsobit svému okolí až do tmavohněda . Dole vlevo pulec a skokan hnědý.

             

Dále bych se s vámi chtěl podělit o několik obrázků ryb které obývají náš obecní rybník.První je kapr obecný.     

       

 

 

 

 

Oblíbená lovná ryba našich vod.Dorůstá hmotnosti až 20 kg. V Českých přírodních podmínkách se můžeme setkat asi se čtyřmi základním typy kaprů: Kapr šupinatý, kapr lysec, kapr lysec řádkový
a kapr hladký.
Kapr je všežravec jeho potrava je velmi pestrá, přijímá živočišnou potravu, jako: žížaly, menší červy, hmyz blešivce a někdy prý snad i drobnější rybičku. Samozřejmě ale hlavně vyhledává především potravu rostlinného typu. Jako návnada tedy dobře poslouží chléb, různé druhy luštěnin, kukuřice, brambora atd. I na toto téma bylo vydáno mnoho publikací a článků, které radí a nabízí všechno možné. Kapr obecný Cyprinus Carpio

  

Další ryba která je ve sportovním rybaření oblíbená je bojovný amur bílý. Ctenopharyngodon idella

 Pochází z Číny, k nám byl dovezen v r. 1961. Obývá střední a dolní úseky řek, přizpůsobil se i podmínkám v rybnících, v melioračních kanálech a v mimopstruhových ÚN. Jeho vlastnosti, že požírá makrovegetaci, se využívá k melioraci zarostlých rybníků, ÚN apod. zvláště v teplejších oblastech. Je velmi cennou hospodářskou i sportovní rybou (z rybníků unikl do tekoucích vod). Kříží se s tolstolobcem pestrým. Průměrná váha lovených ryb se pohybuje mezi 2 - 4 kg.

tolstolobik bílý hypophthalmichthys molitri

Má zavalité, robustní tělo, pokryté drobnými šupinami. Oči jsou výrazně nízko položené až pod úrovní koutků úst. Živí se rostlinným planktonem, který z vody filtruje pomocí soustavy dlouhých žaberních tyčinek. Nepůvodní druh, k nám dovezen plůdek poprvé v roce 1965. Z rybníků pronikl i do tekoucích vod. Významná doplňková ryba k hustým obsádkám kaprů. Průměrná váha lovených ryb je mezi 2–3 kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vyloženě vodní, krásný a velice plachý pták je slípka zelenonohá ,musím si příště dát velký pozor.Naše kačka obecní, skokan zelený a bitva březňačky s lyskou