Kultura


 

 Kulturní činnost v naší obci v novější době zajišťovali buď hasiči ,Obec sokolská nebo Omladina.

Omladina pořádala tance u nynější hospody .

Zamyslíme-li se jak se těšili lidé ze života od středověku do poloviny 19 století,tak to zřejmě byla doba tak těžká, že si to neumíme vůbec představit.Denodenní prací na poli a u dobytka ,věčné války,epidemie moru a cholery ,robota na panských polích,a podle dochovaných písemností i krutostí správců panství se žilo nuzně.Nebyla nouze o tělesné tresty, což vedlo k selským nepokojům a to že robota byla zrušena r.1781 Josefem 2 ,ale v Hostimi se robotovalo až do roku1848,svědčí o těžkém životě té doby.Koncem19.století začaly vznikat okrasné spolky a jako první r.1848 Lípa slovanská,r.1875 Živnostenský spolek,1884 čtenářský spolek,Dobrovolný hasičský sbor r.1887,Cyrilská jednota 1892,odbor Národní jednoty r.1900,Volná myšlenka a Sokol r.1924.Na přání vrchnosti zde byl založen jezdecký oddíl (Selskájízda), který měl 16 členů a jezdilo se v jízdárně a nebo v zámecké zahradě (dnes hřiště).Jak jsem se zmínil v historii,bylo zde středisko českého národního a kulturního života pod vedením básníka Františka Kočího,hudebníka Františka Vocelky a kněze Františka Valoucha,který byl i katecheta v místní škole.O škole je první zmínka jižz r.1630.Budova školy v r.1783 se nacházela na místě pozdější kovárny v č.6 dnes již zbourané .Budova byla postavena na vlhkém pozemku a proto s přispěním patronátu  byla r.1830 předána k užívání nová škola,která funguje dodnes.Tradiční naturální desátky pro školu byly od roku 1851 nahrazeny státní roční rentou 24 zlatých a 8 krejcarů konvenční měny tj .27 tis.korun.Je s podivem, že takovou malou školu navštěvovalo ve školním roce 1846 298 žáků.Docházely děti z Boskovštejna,Jiřic,Prokopova a Hostimi.Na fotce z běhu života je vidět pan učitel se svoji třídou na které starší občané mohou poznat svoje rodiče.Po pravici učitele stojí pí,Julie Pojezná,je zde pani Tymová a další dnes již všichni dávno zemřelí.

Stávající budova školy má nový kabátek.Ve dvoře se zbouraly staré kolny a nyní je zde ve výstavbě dětský kout pro mateřskou školu.Sociální zařízení je nově vybudováno a snad splňuje normu dnešní doby.Ve třídách jsou počítače připojené k internetu a hostimští žáci mají jako součást vzděláváni interaktivní výuku.Ředitel školy Mgr.Jindřich Novotný mě vyhověl  v  možnosti udělat několik fotek  a tak těm starším co se zde učili  vkládám pohled na chodbu a schodiště v čase jejich mládí,to je původní.

       

Podrobný výklad o škole si můžete přečíst na stránkách školy kterou spravuje pan ředitel.

 

         

Součástí školy se stala mateřská školka která se přestěhovala ze staré budovy do školy v bývalé ubytovně ČSAD.A paní učitelky  při výzdobě.

         

Na konci vkládám školní řád C.K..No myslím že se to bude nynější generaci číst špatně smiley

Kaplan Vilém Viktorín založil spolek Katolická omladina a začalo se období hostimských ochotnických divadel.Tato tradice se dochovala až do roku1946,poté byla přerušena až do roku 1955 a poté znovu ochotníci hráli divadla v místním kině Osvěta,které bylo přestavěno z panské konírny v r. 1947.V roce 1936 byla postavena kaple u sv.Antoníčka kam se pořádaly každoročně oblíbené pouti.Po roce 1948 začaly vznikat nové spolky(Červenýkříž,Mysliveckýsvaz,včelaři ,Osvětová beseda a pod),které se zařadily do Národní fronty a dnes již většinou zanikly.Ukázka ze tří brožurek našich divadelníků

Dnes,co se týká kulturního života obce, má pro pořádání pouti,posvícení,tanečních zábav,sportovních utkání a jiných akcí několik dobrovolníků z řad hasičů,TJ Hostim a Honebníspolek(pořádá každý rok oblíbený myslivecký ples,bohužel ne u nás,ale naGr.Mýtě).Osobně si myslím, že veškerá tato činnost spěje k zániku.Vždyť stavění máje byla sláva, kam se scházela spousta občanů,poutě a různé oslavy všechno je zatracováno a lidé, kteří křičí ,že se tu nic neděje,vždy sedí doma,a k životu jim stačí ubohá televizní zábava .
Vždy v každé době měly obce u nás i v okolí svoje muzikanty (Na fotce z historie,pohřeb" hraje nějaká kapela ,kdyby někdo znal odkud jsou,prosím o kontakt, zatím jsem toho moc nesehnal, tak až si udělám přehled, určitě se k tomu vrátím).Dnes hrají v Hostimi dvě kapely.

Ocelot, www.ocelot.wz.cz ,dobrá heavymetalová kapela jejímž frontmanem je zdejší ředitel školy,mgr.JindřichNovotný-basa,Luboš Škleboš Kozdera-kytara a Pája-bicí.Hrají velmi tvrdý,rázný metal,mají nahranou vlastní tvorbu na cd a jsou pro zasvěcené posluchače známí snad v celé republice.

Kapela se rozešla ,Luboš Kozdera si založil svoji Headfire a Jindřich Novotný pokračuje v Ocelotech.

Z jineho žánru je naše kapela" Hestings" ,větší polovina skladeb je v country stylu a zbytek je popík.Hrajeme většinou doma v místním hostinci a nebo v blízkém okolí.Již několik let hrajeme na pálení čarodějnic, což je docela dobrá akce a podařilo se stáhnout lidi z malých ohníčků kolem domů ,k pořádné vatře.V loni si organizaci této akce vzali hasiči,což nám hodně ulevilo,protože ve čtyřech lidech jet pro dřevo,postavit vatru,postavit stan pro kapelu,nanosit a připravit aparaturu ,nanosit lavice a stoly,zajistit občerstvení a potom hrát celou noc a ráno zase všechno uklidit,to je nápor.


Složení kapely je ,starosta ing.Jaroslav Pella-kytara,zpěv,Radek Pojezný-banjo,zpěv,Karel Protivinský-kontrabas,Jan(Džanek)Hlávka-kytara,zpěv,havajka,harmoniky a já-kytara,harmoniky a zpěv.

Soubor v bývalé podobě byl rozpuštěn a  tak si zahrajeme sporadicky jen pro svoji potěchu,další 20.12.08 v hospůdce.

Naši odvedenci jdou bránit vlast. Určitě poznáte svoje rodiče a prarodiče na cestách.
V roce1986 se zavádělo k posvícení v zapůjčených krojích.Mám jenom toto foto a prosím,kdyby měl někdo celkovou fotografii k zapůjčení ,ať se mě ozve.  

                 
 

Fotečky jsou fajn,ale není to 1986 + - 1 rok,nevíte někdo přesně?

 

  Mám  jednu fotografii z velikonoc (zřejmě rok 1934 uprostřed v pokleku pan Oldřich Říha nad ním pí. Svobodová matka Jardy a Karla)a při té příležitosti se vybíralo na pohraniční obce, svaté příjímání z 29.5.1930.Děvčata se všechny mračí,zřejmě je pan farář Horák musel krotit.

Další fotky jsou z masopustů v různém čase .

             

Hostim ochotnický. Jistě je všechny poznáte foto 2 pan Zedník a pan Kulhánek,foto 6 pan Vondráček B.a pí. Pelikánová . K tomu všemu nám po několik desetiletí hrávala dechovka pana Kulhánka a další muzikanti fotky  z období 60-80let.  

               

Bývalo běžné že děcka ze základní školy vystupovaly v DD na různých besídkách jako bylo MDŽ a různé svátky.Hrála se divadla ,recitovaly se básničky a pod.Po vsi chodil průvod masek.

 

V letech1977-81 bylo postaveno víceúčelové zařízení s vývařovnou JZD a následněna to r.81-86 stavba letního kina,kterou vedl její nynější provozovatel pan Josef Pelikán.Každoročně se zde promítá kino a pořádají letní koncerty(např.Hostimský Woodstock) a zábavy.

Masopust.Tj r.2006

      

a o rok později s jiným ořem.

Posvícení tj.r.2006 proběhlo kolem mne nějak rychle a z důvodu služebních mám jenom několik fotek.

                                           

Rok neuvěřitelně rychle uběhl a už zase hraje hudba od domu k domu(prý naposled),byla by to škoda ,už tak se ztrácí v kulturní oblasti hodně starých obyčejů a za rok se dozvím že nebude pouť, poté posvícení  a tak pospějeme všichni k pomálé otupělosti nj,Je to styl života?

Na posvícenskou sobotu chodila skupina mladých hasičů zvát k večerní zábavě,to se jim letos povedlo a byl jsem a ne jen já mile překvapen účastí.I muzikantům se poté hraje dobře a snad to tak už zůstane.Myslím si že se musela všem líbit ,kdo tam byl ví ,kdo ne ať sedí doma a neptá se. Takže,čí je posvícení :,, NAŠE!!!"

                                             

 Každoročně v polovině ledna pořádá honební společnost " Hubert Hostim" tradiční ples.Jako pokaždé jsme se zůčastnili a opět jsme spokojeni.Přátelská atmosféra a po delší době i setkání kamarádů a přátel ,napomohlo ke všeobecné pohodě.

Na začátku nás všechny srdečně přivítal předseda združení p.J.Novák a hned začala z ´´ostra´´ hrát kapela Onkels -pravidelná součást tohoto podniku.Nebudu vše komentovat, je to pel -mel z asi 170 fotek.

 

                           

Jde vidět že to stálo za to,ceny z bohaté tomboly jsou rozdány, předseda AGD R.Petříček se tváří spokojen,poslední přípitek s rakouským kolegou a poslední fotku  to vše končívá  ,vše je snězeno ,dopito ,někoho bude bolet hlava více  ,někoho......      

Velikonoce 2007 .Způsob ovládání hrkačky jsem ještě neviděl.

 

   

Zima se nezadržitelně   blíží a tak se po roce opět pořádala drakiáda. Přestože jsem neměl moc času, něco jsem nafotil a tak se můžete podívat na několik fotek .Snad se budou líbit.    

       

         

         

                                          Fotečky z dětského dne,koment příště,ahoj

 

        

        

 

 

Zima utekla jako voda a tak jsme ji vyprovodili fašankem.Nezávidím těm co museli chodit dům od domu a večer přijít na taneček a kdo chce mrknout jak to tam vypadalo,tak fotky jsou na stánkách Vicomtu tj. http://www.vicomt.com/fotogalerie.html..   Já jsem fotit nemohl,to je jasný,byl jsem marod :-)

 

          

Rok 2010 nezvratně uprchnul .Masopust je příležitost se vyřádit a na chvilku odhodit každodenní problémy.Bratři Kremličkové to sedřeli po vsi a další část pokračovala v tělocvičně.Kdo chtěl ,asi se bavil,že jo;-)))Nějaké fotky ještě vložím  
 
 
         

           

       

     

        

       
                                                                         
4.června byl krásný slunečný den.Pokud se k tomu podaří den dětí, je to ještě lepší.Myslím že anocheeky
 
 
              
 
          
 
     
       
 
       
 
 
 
      
                                             
 
          

 

Zdravím vespolek a přeji Vám všem pevné zdraví a osobní úspěchy v roce 2012.Už poněkolikáté  se pod vánočním stromem scházejí děti,rodiče a ostatní občané aby si ve svátečním podvečeru zazpívali koledy.Byl jsem tam dvakrát,ale nepřipojil jsem se bo jsem se bál o svůj hudební sluch;-))) winkTo jen z legrace,....není to o tom aby to znělo,ale je to projev volnosti a svobody.

           

   

Tenhle masopust byl bezva,já si ho teda užil.wink

     

     

     

     

     

     

                                

Dětský den 2012 fotil Marek,já jsem byl na dov a tak nemám ani komentář.

 

                                             

 

O pouti sehrály jezinky s družstvem invalidů fotbálek,to se ví že jim to natřely.Poté hrála stará garda s mladejma ,nevím jak to dopa ,páč jsem byl už jinde.Večer zahrála kapela "Kristovy Léta ",bezva bigbít a v sobotu 14.7. si to zopákneme ,snad.

   

   

         

Nový rok je za námi a tak vzpomínka na zpívání pod vánočním stromem v poslední adventní neděli..

     

                                                                   

Masopustní veselí letos trochu pokazila chřipka,která měla u spousty lidí ošklivý průběh a tak se to odrazilo na návštěvnosti večerní merendy.Taky mě trochu bolela hlava  a tak pár fotek jenom z domácího okolíčka wink     

                

Dětský den 1.6.2013 strašil zachmuřenou oblohou a na mnoha místech v republice byl odložen.Stále se rozhodovalo jestli venku nebo v sále.Nakonec zvítězilo venkovní prostředí a  vyplatilo se.Účast byla tak veliká že by to sál nepobral a počasí s deštěm počkalo opravdu do konce.Myslím ,že si to každý užil, a je možno tento den zařadit mezi povedené akce.

     

     

     

     

     

     

     

                                                          

Posvícení 2015 bylo tetokrát rozložené do celého víkendu, a tak kdo chtěl, mohl se jít podívat na stavění máje ,kde se grilovala kýta ze selátka a točilo pivo ve stanu .Mihla se tam i letošní meruňkovice na prohřátí,byla totiž při tom chladnu potřeba .V sobotu se počasí razantně změnilo a sluníčko docela příjemně hřálo.Proběhlo zvaní na večerní zábavu za doprovodu místní dechovky a holkám to, jak je vidět na přiložených obrazech velice slušelo.Večer zahrála výborně sk.MEDIUM a tak kdo byl ,musel být spokojen.V neděli odpoledne hrála dechová hudba na návsi.Další příjemný wek je za námi a těšíme se na další akce .

     

           

                         

                                 

 

Zdravím vespolek,včera tj.6.2.2016 ,opět masopustní veselí v jedné části chozením po vsi za podporybratrů Kremličkových a večerní  část nějaké duo,ale to už nevzpomínám jaké.Lion se tváří provinile,neboť chtěl sníst mé zajíce.

 

                                         

 

 

 

 

                                                          

   

   Nástup masek byl naplánován na 20.00 a mohlo se počkat ,protože nás prozatím v sále sedělo asi pět. Nakonec byla návštěvnost více jak dobrá.Dle mého názoru se to povidlo a kdo byl , je snad spokojen.Před půlnocí přišlo zpestření večera tancem Hulahula,snad během dnešního večera vložím video na fcb,tak můžete mrknout.Vítězové geisha a mumie,zaslouženě pracně náročné masky. Prozatím papapapa.........pochoďák, jak je popsán ve sportovní rubrice ,se blíží.