Hasiči


Nedávno se mě dostala do rukou sbírka dokladů a pamětních knih, sboru dobrovolných hasičů od jeho založení tj.r 1887.zakládací listina a stanovy sboru z r 1887.Při pročítání těchto pro Hostim jistě vzácných rukopisů člověk zjišťuje co to dříve znamenalo být hasičem, jaký byl řád, povinnosti členů,práva a pod.. což se dočtete v přiložených kopiích stanov ,přepisu účtů a nebo placení příspěvků.Od svého začátku byli hybnou silou kulturního dění obce a pro každého člena byla čest být v tomto sboru.

Takže od začátku, jak jsem psal, sbor byl založen roku 1887,ale již v roce 1882 po vyhoření sušárny v hájence u Rybniček se několik občanů se starostou Fr.Petříčkem rozhodli o založení sboru,ale ten se po neshodách  rozpadnul.Sbor tehdy dostal od obce jednoproudou stříkačku, , která nebyla použita při velkém ohni r.1886, kdy mladý školák Fr.Petříček z č.59 založil oheň na půdě kolářství svého otce a vyhořelo 18 domů,stříkačka by byla tehdy na doškové střechy zřejmě málo účinná a hlavně nebyl nikdo kdo by s ní uměl zacházet a tak se po předcházejících nesvornostech běžných i dnes sbor znovu založil.Takže k tomu skutečnému založení, které trvá dodnes vydal impuls nadučitel Fr.Barouš,starosta Ant.Musil a rolník Fr.Cihlář.Sbor neměl svoji zbrojnici, tak si najímá za 5 zl.ročně kolnu od člena Ant.Říhy.Finančně na tom nebyli zrovna nejlépe, protože za novou dvouproudou stříkačku, kterou protiúčtem koupili od fi,Smékal zbývalo doplatit 98 zlatých.Proto se ujednali na pohřebném, kdy pozůstalí zaplatí do pokladny u nečlena 

5 zl.,.a pohostí členy sboru(1 pár uzenek,1 rohlík a 1l piva) ,jde- li pouze 6 členů 2zl. a pohoštění,ale to se dočtete v kopii originálu.

 

 

 

Dobový stroj RU.V roce 1937obec hasičská slavila 60. výročí založení sboru, za učasti stovek návštěvníků jak místních tak z okolí.Měl jsem doma na tuto slávu památku,a to trikoloru s pentlí a nápisem " Hostimské slavnosti 1937" .Bohužel ji nemohu najít snad jindy. Tak aspoň plakát z roku 1935. Sbor hasičů r.1907 zleva stojí Řeřucha,Nečesal,Tyma,Sláma,další stojící zleva Kočí,Nečesal, Toman,Vydra,Svoboda,sedící zleva Nečesal,Vondráček,Cihlář,Nečesal,Nezveda,Pelikán,Svoboda,
na zemi leží trubači Kočí a Ševčík

 

Původní zbrojnice se sušákem hadic dnes již zbořena. Postavena r.1905-7,dřevěný sušák1938,foto z r.1943. J.Plíšek při pohřbu p.Rady který zemřel ve zbrojnici při noční hlídce.
Stavba se nacházela v dnešním parku u rybníka ,vpravo jde vidět dřevěná zvonička.

Pamětníci založení sboru v r.1934
Zleva:Toman Antonínč.p.48,Boudný Leopold č.p25,Petřiček František č.p 50 a Kandl Jan .
Členové sboru r.1934 stojící zleva:Pelikán Josef,Rada Jan,Zedník Štěpán,SvobodaJan,Benda František,p.Horák František,Ševčík František,SvobodaKarel,Kočí Mořic,Sláma Petr.
sedící zleva:Svoboda František,SvobodaJosef,Svoboda Václav,Vondráček Bedřich,Klepáček František,Dresl Josef,klečící Pojezný Karel. Trubači Čech Josef a František

 

Tak abych moc nepředbíhal vkládám různé listiny od stanov až k1 a 2 svět.válce až do roku 1968

 

Odkazy nejsou uspořádány podle let,je to promícháno a jsou to jenom části z různých knih a listin ,Některé jsou húře oskenované z důvodu lomení knih(bojím se přitlačit).

 

p.Horák dlouholetý člen hasičů ,foto požáru jízdárny a autentický zápis

Slavnostní předání nové zbrojnice 21.4.1964,předání diplomů zasloužilým členům,ocenění brigad a další oslavy 100 let založení sboru.Posledni fotoografie je z r.1954 kdy družstvo dorostu pod vedením p.Martina Svobody dosáhlo po vítězství v krajském kole v Jihlavě na 6 místo v celostátní soutěži v Olomouci.

 

Listina bývalého poštmistra a obchodníka u kterého sbor nakupoval zboží na různé akce věnečky,poutě apod.,který zmizel v koncentračním táboře s celou rodinou.

 

Vlevo je zápis jednatele K.Nečesala o vpádu vojsk VS a o tom jaký k tomu mají ostatní postoj.Postoj měli dobrý akorát že to bylo poslední co p.Nečesal napsal.Dále je výčet požárů které u nás byly a poslední je seznam velitelů sboru od jeho založení.

    Slib hasičů

Bohužel dostávám fotografie bez datumu a tak některá nedokážu zařadit.Foto 2 dobový stroj zapůjčený z Prokopova a nástavba Avie.Svěcení hasičského praporu r.2002 a slib hasičů.Letos to bude již 120 let od založení a věřte ,když držím v rukou zakládací originál,cítím určitou úctu k těmto lidem dávno zemřelým.

Dne 17.června 2007 oslavuje hasičský sbor v Hostimi 120 let jeho založení.V neděli ráno o půl desáté zvou zvony ke kostelu kam přijíždí vzácná návštěva.A to jako první senátor MuDr. Špaček a vzápětí hejtman brněnského kraje ing .Juránek.Po vřelém přijetí vcházíme do kostela ke mši svaté, kterou celebroval páter Oldřich Máša a jeho kázání se určitě líbilo.Po mši jsme se odebrali do místní tělocvičny, kde proběhlo předání pamětních medailí a čestných uznání zasloužilým i stávajícím členům sboru.V průběhu schůze představitelé obce přivítali i našeho děkana p.Bartoše.Na závěr schůze promluvili hosté a senátor Špaček předal sochu sv.Floriána do rukou velitele SDH R.Součka.Pochvalnou řeč pronesl i ing. Juránek. Po ukončení projevů proběhlo občerstvení pozvaných hostů a v přátelském duchu s dechovou hudbou zakončení zbytku úspěšného dne.

 

 

Praporečník sboru a přijíží senátor MuDr. Špaček a Hejtman ing.Juránek.Dva velitelé

 

 

Kvalitní slovo faráře Oldřicha

 

 

Senátor Špaček se svým darem

 

 

 

Projevy hostů.